Οδηγίες για την κατ’ οίκον εργασία:

Τα παιδιά διαβάζουν χωρίς πολλές διακοπές.  Η ανάγνωση κειμένων πρέπει να γίνεται μεγαλόφωνα.  Επιμένουμε τα παιδιά να διαβάζουν με ρέουσα ανάγνωση, να κάνουν τα σημεία στίξης (. , ; !), να έχουν ύφος και να κατανοούν αυτά που διαβάζουν.

Ατομικός και σταθερός χώρος μελέτης.

Συγκεκριμένη ώρα για τη μελέτη, αφού ετοιμαστεί πρόγραμμα μελέτης για κάθε μέρα της βδομάδας, ανάλογα με τις άλλες υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά, εφαρμογή και τήρηση του προγράμματος.

Ήσυχη, ήρεμη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Ευανάγνωστες
 εργασίες.  Συμβουλεύουμε τα παιδιά να προσέχουν την ποιότητα και εμφάνιση των εργασιών τους.

Ολοκληρωμένες
 απαντήσεις με προτάσεις που έχουν νόημα.

Σωστή αντιγραφή, χωρίς λάθη.  Επιμένουμε να γράφουν ισομεγέθη, όμορφα γράμματα.

Τήρηση βασικών κανόνων γραφής (σημεία στίξης, κεφαλαία, τόνοι, παράγραφοι, κτλ.).

Συγύρισμα τετραδίων.  Προσοχή στον τρόπο εργασίας (ημερομηνία, τίτλος σε πλαίσιο, πλαισίωμα εικόνων, γραμμές με ρίγες, αισθητική αγωγή).

Συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τη δασκάλα, ιδιαίτερα στην περίπτωση διαπίστωσης αποριών και δυσκολιών από τα παιδιά.

Ετοιμασία και έλεγχος της σχολικής τσάντας για την επόμενη μέρα, δηλαδή, φροντίζουμε τα παιδιά να φέρνουν μαζί τους μόνο όσα τους χρειάζονται κάθε μέρα. (βιβλία, τετράδια, κασετίνα, κτλ.)

Συνέπεια και σταθερότητα.

Ανάγνωση και άλλων βιβλίων, εκτός των σχολικών, στον ελεύθερο τους χρόνο.

​Ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας σε ό,τι κάνουν και αναγνωρίζουμε ότι αυτό που κάνουν είναι σημαντικό.  Τους δίνουμε κίνητρα και τους κεντρίζουμε το ενδιαφέρον να ερευνήσουν για θέματα με τα οποία ασχολείται και το σχολείο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο