Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σχολικό έτος 2017-18
Εισαγωγή:
Με τον όρο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋπόθεση για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.
Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, με αμοιβαίο σεβασμό, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις.
Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής  ζωής οφείλει  να  εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί  σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας, ώστε οι μαθητές να ενστερνιστούν, σημαντικές αξίες, όπως η συνεργασία και η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινά  συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας  κ.λπ.
Ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας βασίζεται στην κείμενη  νομοθεσία και συντάσσεται μέσα από διαλογική συζήτηση του Συλλόγου Διδασκόντων. Παρακάτω ακολουθούν οι βασικοί κανόνες που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μας.

 Περιεχόμενα


 • Εισαγωγή
 • Γονείς & Κηδεμόνες
 • Γενικές Αρχές
 • Φαρμακευτική Αγωγή εντός του σχολικού ωραρίου
 • Παιδαγωγικός Έλεγχος – Κυρώσεις
 • Όταν το παιδί μας ... μας κάνει παράπονα
 • Ηλεκτρονικές Συσκευές
 • Ολοήμερο Πρόγραμμα
 • Σχολική Ιστοσελίδα
 • Κυλικείο
 • Μαθητές  &  Μαθήτριες
 • Άφιξη  μαθητών/τριών στο σχολείο
 • Πρωινή συγκέντρωση - Προσευχή
 • Αποχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο
 • Σχολικές γιορτές – Διδακτικές επισκέψεις
 • Φοίτηση-Συμπεριφορά μαθητών/τριών
 • Διάλειμμα
 • Καθαριότητα σχολικών χώρων
 • ΒιβλιογραφίαΓονείς & Κηδεμόνες
Γενικές Αρχές
 • Οι γονείς & κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου. 
 •  Οι γονείς & κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα Π.Δ.201/98 αρθρο.13παρ.5) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το/τη δάσκαλο/α της τάξης/τμήματος σε καθορισμένη  ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης. 
 •  Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησης τους για την παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση. 
 •  Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές/τριες και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου είτε στο τετράδιο επικοινωνίας των μαθητών/τριών  είτε σε μορφή σημειώματος. 
 •  Οφείλουν να γνωστοποιούν στο/στη δάσκαλο/α της τάξης και στη Διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του/της μαθητή/τριας. 
 •  Κανένας  ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, συζητείται πρώτα με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό (του/της μαθητή/τριας που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια-αν δεν επιλυθεί- με τον  Διευθυντή. 
 •  Γενικότερα, εκτός από τους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου κανένας (ανήλικος ή ενήλικος) δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς. 
 •  Σε περίπτωση κηδεμονίας ο/η αρμόδιος/α γονέας που έχει την κηδεμονία οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο παρέχοντας τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα. 
 •  Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, οι γονείς/κηδεμόνες είναι απαραίτητο να ενημερώνουν έγκαιρα το σχολείο. Στη περίπτωση που ο μαθητής/τρια απουσιάζει δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο/η εκπαιδευτικός του τμήματος/τάξης επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους γονείς/κηδεμόνες. 
 •  Οι απουσίες των μαθητών/τριών συμπληρώνονται στο φύλλο ελέγχου και στον επίσημο ιστότοπο του κεντρικού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας «My school». Οι γονείς/κηδεμόνες δικαιολογούν είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά οι ίδιοι με το σχολείο είτε με ενυπόγραφο σημείωμα που τους παρέχεται και το  συμπληρώνουν στο σχολείο και σε περίπτωση ασθενείας με ιατρικό σημείωμα. 
 •  Το τηλέφωνο του σχολείου:2810 232111 είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν όλα τα τηλέφωνα σας. 
 •  Ο χώρος ασφαλούς συγκέντρωσης των μαθητών/τριών του σχολείου σε περίπτωση σεισμικής δραστηριότητας είναι  εντός του αύλειου χώρου, απ’ όπου οι γονείς/κηδεμόνες θα παραλάβουν τα παιδιά τους από τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης/τμήματος.
Φαρμακευτική Αγωγή εντός του σχολικού ωραρίου:  
 •  Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα ή σε ενέσιμη μορφή) σε  ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών/τριών (εφηβικό ή ζαχαρώδη διαβήτη, επιληπτικές κρίσεις  κ.α.) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις. 
 • Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση των εκπαιδευτικών να παρέχουν τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους/στις μαθητές/τριες του σχολείου. 
 • Σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια του Διευθυντή της σχολικής μονάδας  προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι ή άλλο πρόσωπο, το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου ώστε να τη χορηγήσουν. 
 •  Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών/τριών ο Διευθυντής οφείλει να καλέσει το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδή του/της μαθητή/τριας, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει τους γονείς του/της.

Παιδαγωγικός Έλεγχος – Κυρώσεις:
Οι μαθητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις, ανάλογα με τη σοβαρότητά της, έτσι θα μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους και να γίνουν υπεύθυνα άτομα. 

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ενέργειες που μπορεί να οριστούν είναι:
1.      Παρατήρηση/Υπόδειξη λάθος συμπεριφοράς
2.      Επίπληξη για την επαναλαμβανόμενη λάθος συμπεριφορά
3.      Στέρηση προνομίων
4.      Παραπομπή  στον Διευθυντή
5.      Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων προσωπικά
6.      Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων
7.      Ενημέρωση Σχολικής  Συμβούλου
8.      Αλλαγή τμήματος
9.      Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται ( Π.Δ. 201/98, άρθρο 13, παρ. 8 )

Όταν το παιδί μας ... μας κάνει παράπονα: 
 • Όταν  παιδιά εκφράζουν παράπονα για το Σχολείο ή για τους συμμαθητές τους τα ακούμε προσεκτικά, χωρίς να παίρνουμε άμεσα θέση, αν δε βεβαιωθούμε πώς έχει το θέμα. Να μην μας διαφεύγει ότι συχνά τα παιδιά προκειμένου να δικαιολογηθούν ή επειδή αντιλαμβάνονται τα γεγονότα με τρόπο διαφορετικό απ’ ότι εμείς οι μεγάλοι, μεταφέρουν ανακρίβειες  ή παρουσιάζουν τη μισή αλήθεια, και όσο γίνονται πιστευτά, τόσο συνεχίζουν. 
 •  Στη συνέχεια απευθυνόμαστε στο Σχολείο για να ακούσουμε και την άλλη άποψη, στην περίπτωση που το παράπονο έχει να κάνει με αυτό ή να αναλάβει τη διερεύνηση και τη διευθέτηση του θέματος, αν υπάρχει διαφορά με άλλο παιδί. 
 • Τα αρνητικά σχόλια προς το σχολείο, έστω και άθελά μας, βλάπτουν και το παιδί μας. Δεν στρεφόμαστε εναντίον άλλου παιδιού ή της οικογένειάς του. 
 •  Η αντιμετώπιση και η επίλυση κάθε προβλήματος,  μπορεί να προκύψει , μόνο μετά από τη συνεργασία των γονέων/κηδεμόνων με το σχολείο και σε καμία περίπτωση οι γονείς δεν έχουν τη δικαιοδοσία επιβολής οποιαδήποτε ποινής ή επίπληξης προς άλλα παιδιά στο χώρο του σχολείου.

Ηλεκτρονικές Συσκευές: 
 Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου. Τα κινητά και τα τάμπλετ δεν επιτρέπονται ούτε στις εκπαιδευτικές επισκέψεις. (132328/Γ2/7-12-2006 & 100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α.)Ολοήμερο Πρόγραμμα: 
 •  Οι μαθητές/τριες το πρωί αφήνουν τα τσαντάκια με το φαγητό τους, στην αίθουσα του ολοήμερου, τοποθετώντας τα στο ψυγείο, εάν χρειάζεται. Τα σκεύη πρέπει να είναι γυάλινα ή κατάλληλα πλαστικά όχι μεταλλικά για να μπορούν να ζεσταθούν στο φούρνο μικροκυμάτων. 
 • Το Ολοήμερο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του πρωινού προγράμματος. Η φοίτηση των μαθητών/τριών που είναι γραμμένα στο Ολοήμερο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική  μετά την λήξη του πρωινού τους προγράμματος. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνουν έγκαιρα για τυχόν απουσία. Οι  άνευ λόγου συνεχείς απουσίες αποτελούν αίτιο διακοπής φοίτησης. 
 • Τηρείται το ωράριο αποχώρησης όπως έχει δηλωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες. Οι μαθητές/τριες αποχωρούν με την συνοδεία των ενηλίκων που έχουν δηλωθεί. Σε περίπτωση που θα παραλάβει τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου άλλο πρόσωπο πρέπει να έχει προηγηθεί ενημέρωση του/της εκπαιδευτικού. Δεν δίνονται οι μαθητές/τριες του σχολείου σε άγνωστα άτομα  προς τον/την εκπαιδευτικό. 
 • Οι μαθητές/τριες του ολοήμερου προετοιμάζουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί από το πρωινό πρόγραμμα με την βοήθεια και υποστήριξη του/της υπεύθυνου/ης  εκπαιδευτικού του ολοήμερου. Ακολουθούν τις οδηγίες του/της εκπαιδευτικού ώστε να μπορούν  να κάνουν τη σχολική εργασία τους για την επόμενη ημέρα. Στο σπίτι είναι απαραίτητος ένας επανέλεγχος των εργασιών.
Σχολική Ιστοσελίδα: 
Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί ιστολόγιο, στο οποίο αναρτώνται όλες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο: (http://10dimheraklio.blogspot.gr)

Κυλικείο: 
 •  Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των τροφίμων που ελέγχονται προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των μαθητών/τριών και προσωπικού. 
 • Παρέχει είδη τροφών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων και ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας. 
 • Οι γονείς εισέρχονται στο χώρο του σχολείου για την διευθέτηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το κυλικείο μετά από συνεννόηση με τους εφημερεύοντες. 

 
Μαθητές  &  Μαθήτριες
Άφιξη  μαθητών/τριών στο σχολείο:


 •  Από τις 7.55 έως τις 8.10  οι μαθητές/τριες  το πρωί  φθάνουν στο σχολείο, η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι ενήλικοι συνοδοί των μαθητών/τριών αποχωρούν μόλις χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη της προσευχής. 
 •  Μετά την πρωινή προσευχή οι μαθητές/τριες εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας και η θύρα του σχολείου παραμένει κλειστή (εγκύκλιος: αρ.πρωτ.2368/Γ2/9-1-2007 ΥΠΕΠΘ). Οι γονείς μπορούν να εισέλθουν χτυπώντας το κουδούνι της κύριας  εισόδου, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος.


        Πρωινή συγκέντρωση - Προσευχή: 


 •  Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με σεβασμό. 
 •  Οι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μην συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής (ΠΔ.201/98 άρθρο.13 παρ.5).        Αποχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο: 


 •  Οι μαθητές/τριες δεν φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. θέμα υγείας)  γίνεται πάντοτε με την συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά  αφού είναι ενήμερος/η  ο/η δάσκαλος/α της τάξης και ο Διευθυντής του σχολείου. 
 •  Η ευθύνη  για την ασφάλεια των μαθητών/τριών, μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, ανήκει αποκλειστικά στους γονείς ή στον κηδεμόνα οι οποίοι είναι ενήμεροι για το ωράριο των παιδιών τους και ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. 
 •  Οι ενήλικοι συνοδοί των μαθητών/τριών περιμένουν έγκαιρα έξω από το χώρο του σχολείου τα παιδιά τους στη λήξη του διδακτικού τους ωραρίου. Οι μαθητές/τριες που συνοδεύονται καθημερινά στην αναχώρησή τους δεν αποχωρούν μόνοι τους αν ο/η γονέα/κηδεμόνας τους προκύψει να καθυστερήσει. Περιμένουν στο σχολικό χώρο μέχρι την έλευση του γονέα/κηδεμόνα. 
 •  Οι εφημερεύοντες  εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών/τριών. 
 •  Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα  αποχωρούν από την αίθουσα διδασκαλίας, αφού έχουν φύγει όλοι οι μαθητές/τριες από την τάξη.


Ώρες διαλειμμάτων

1ο διάλειμμα 8.40 – 10.00
2ο διάλειμμα 11.30 – 11.45
3ο διάλειμμα 12.25 – 12.35


Η Αποχώρηση των μαθητών γίνεται στις παρακάτω ώρες:

Πρωινό  ωράριο:
Λήξη 6ωρου για όλες τις τάξεις …...........13.15 μ.μ.
( Δευτέρα έως και  Παρασκευή )

Ολοήμερο  πρόγραμμα:
1η αποχώρηση στις… 15.00
2η αποχώρηση στις… 16.00
 

Σχολικές γιορτές – Διδακτικές επισκέψεις: 


 •  Οι σχολικές γιορτές (εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές/τριες απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. 
 •  Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης ή σχολικής εορτής το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων.         Φοίτηση & Συμπεριφορά μαθητών/τριών: 


 •  Οι μαθητές/τριες δεν απουσιάζουν από το σχολείο, χωρίς σοβαρό λόγο, για να αποτρέπονται τα φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα λόγω ελλιπούς φοίτησης. 
 •  Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών στην διάρκεια του μαθήματος είναι ευγενική και κόσμια προς τους/τις δασκάλους/ες και συμμαθητές/τριες. 
 •  Φροντίζουν να έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους. 
 •  Η κατανάλωση των τροφών, αναψυκτικών ή τσίχλας την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται. Κάθε μπουκάλι νερού βρίσκεται στην θήκη της τσάντας και η κατανάλωση νερού γίνεται με προσοχή χωρίς να προκαλείται θόρυβος και να γίνεται άσκοπη χρήση.
 •  Ο/Η δάσκαλος/α της τάξης/τμήματος είναι αρμόδιος/α για τη θέση του/της μαθητή/τριας στην αίθουσα διδασκαλίας καθώς και για τον τρόπο αλλαγής θέσης εν γένει. 
 •  Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής πραγματοποιείται στον αύλειο χώρο του σχολείου, εφόσον ο καιρός  το επιτρέπει. Εάν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς το μάθημα της Φυσικής Αγωγής γίνεται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων είτε στην αίθουσα διδασκαλίας της τάξης/τμήματος. Οι μαθητές/τριες ακολουθούν τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, όσο αφορά την αθλητική τους περιβολή και την συμμετοχή τους στο μάθημα. 
 •  Οι μαθητές/τριες μετακινούνται σε άλλη αίθουσα διδασκαλίας για μάθημα, όταν υπάρχει εσωτερική αλλαγή δίωρου,  με  την άδεια των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα.

            Διάλειμμα: 
 •  Οι μαθητές/τριες  σηκώνονται και αποχωρούν με  την άδεια του/της δασκάλου/ας τους, μόλις χτυπήσει το κουδούνι. 
 •  Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τον προαύλιο χώρο που τους έχει οριστεί κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων. Δεν παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας ούτε στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας το διάλειμμα γίνεται στους στεγασμένους  χώρους του σχολείου. 
 •  Οι μαθητές/τριες δεν ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους/τις συμμαθητές/τριές τους. Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και έχει άμεσες συνέπειες. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, οφείλουν να απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους/ες που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του σχολείου. 
 •  Συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές/τριες τους και προστατεύουν ενεργητικά όσους δέχονται πειράγματα ή άλλους είδους βία αναφέροντας στους/στις δασκάλους/ες αυτούς/ές  που συμπεριφέρονται με άσχημο  τρόπο. 
 •  Στους διαδρόμους του σχολείου περπατούν και  κατεβαίνουν προσεχτικά τις σκάλες. 
 •  Χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των μαθητών/τριών σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. 
 •  Μόλις  χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνουν και κάθονται στις θέσεις τους. Παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν μάθημα Φυσικής  Αγωγής και εφόσον ο καιρός το επιτρέπει. 
 •  Οι μαθητές/τριες κατά την διάρκεια του διαλείμματος ή τις ώρες που παραμένουν στο Ολοήμερο τμήμα δεν εισέρχονται σε άλλες αίθουσες ή βοηθητικούς χώρους  του σχολείου. 
 •  Χρησιμοποιούν τα πράγματα των συμμαθητών/τριών τους με την σύμφωνη γνώμη τους. Προσέχουν και δεν προκαλούν φθορά στα πράγματα των συμμαθητών/τριών τους που δεν τους ανήκουν.
         Καθαριότητα σχολικών χώρων: 
 •  Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους, ώστε οι τάξεις και το σχολείο να είναι καθαρά. Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο