ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΤΕΡΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ     Σεπτέμβριος 2015


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

Πολύ σημαντικό βήμα, προκειμένου να διαπιστωθεί:
η συχνότητα
οι χώροι που συμβαίνει
οι συνθήκες
οι μαθητές που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας
Συγκρούσεις μαθητών έξω από την τάξη (κατά το διάλειμμα,
κατά την αλλαγή περιόδων,πριν από τα μαθήματα /ή και μετά τα μαθήματα).
Αναγκαία:
η αυξανόμενη επίβλεψη των παιδιών από τους
    εκπαιδευτικούς που είναι ορατοί σε κοινόχρηστους
    χώρους,
η συνεργασία τους με το μη εκπαιδευτικό προσωπικό για
    χρήσιμες πληροφορίες.
Προειδοποιητικά σημάδια εκδήλωσης σύγκρουσης
üκοινωνική απομόνωση
üαπόρριψη, μοναξιά
üανεξέλεκτος θυμός
üαπουσία ενδιαφέροντος για σχολείο
üβίαιη μεταχείριση στο σπίτι
üεπιθετικότητα σε κείμενα και σκίτσα
üαπειθαρχία
üπροκαταλήψεις και μηδενική ανοχή στη διαφορετικότητα
üκατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ
üσυμμετοχή σε συμμορίες
üπρόσβαση σε επικίνδυνα αντικείμενα
üπαρελθόν βίαιης συμπεριφοράς
ü
Τα περισσότερα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο εκδήλωσης
επιθετικότητας εμφανίζουν περισσότερα από ένα
προειδοποιητικά σημάδια


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
Στρατηγικές αποτελεσματικής αντιμετώπισης
εκφοβισμού:
σταματάμε τον εκφοβισμό επί τόπου(άμεση
παρέμβαση,ιατρική κάλυψη παιδιού,διατήρηση ψυχραιμίας,όχι ανάκριση επιτόπου,όχι πίεση
στο θύμα-θύτη-θεατές)
να μάθουμε τι συνέβη(ακρόαση όλων των
εμπλεκόμενων μαθητών χωρίς να κατηγορούμε κανένα)
να υποστηρίξουμε το μαθητή-θύμα(προσοχή
στο μαθητή,συμβουλές, επαγγελματική βοήθεια αν χρειαστεί)
να υποστηρίξουμε το θύτη(όχι σωματική βία)


ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΣΥΚΓΡΟΥΣΕΩΝ
I.ομαδική θεραπεία παιδιών που εκφοβίζουν
II.απλές βραχυπρόθεσμες λύσεις
III.πολιτικές μηδενικής ανοχής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
üσταδιακή διαμόρφωση της΅συμπεριφοράς: μικροί
   στόχοι,ενίσχυση κάθε βήματος προς την
   επιθυμητή συμπεριφορά
üπαροχή τμηματικής βοήθειας:αποσύρεται
    τμηματικά για αποφυγή εξάρτησης του παιδιού
üμάθηση μέσω μίμησης:παροχή ενισχυτών 


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΑΤΩΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Ενδυνάμωση των θεατών αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική
παρέμβαση κατά του εκφοβισμού επειδή έτσι θα
υποστηρίξουν ενεργά το θύμα.
Τρόποι υποστήριξης θεατών:
uευαισθητοποίηση
uεκπαίδευση
uπαρότρυνση
uανάδειξη ατομικής ευθύνης του καθενός
uσυμβουλευτική για  καλό παράδειγμα
uενθάρρυνση για βοήθεια προς το θύμα
uευαισθητοποίηση για θέματα διαφορετικότητας
uανάγνωση βιβλίων για τρόπους αντίδρασης
uσυζήτηση μέσα στην τάξη


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ
γονείς θύματοςαναστατωμένοι,θυμωμένοι.
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να:
üαναγνωρίσουν την αγωνία τους
üνα τους ακούσουν χωρίς διακοπή
üνα παραμείνουν ήρεμοι
üνα μην τους αμφισβητήσουν
üνα τους πείσουν για το ρόλο του σχολείο στην
üπροστασία των παιδιών τους
üενεργή εμπλοκή στην υλοποίηση δράσεων
γονείς θύτη: τείνουν να αμφισβητούν την επιθετικότητα
των παιδιών τους.
Θα πρέπεινα :
üνα καταστήσουν σαφές ότι το σχολείο δεν δέχεται
     εκφοβισμό
üνα επαινέσουν τις ικανότητες του παιδιού τους
üνα ξεκαθαρίσουν ότι δεν αντιπαθούν το παιδί
üνα ζητήσουν τη βοήθεια τους για ενσυναίσθηση
    παιδιού


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον με:
       διατύπωση κανόνων συμπεριφοράς στην τάξη
       (σύντομοι,σαφείς και σε εμφανές σημείο)
      αναμόρφωση θετικού κλίματοςστο σχολείο(έκφραση
      συναισθημάτων,αίσθηση του ανήκειν,σεβασμός στη
      διαφορετικότητα)
      διαμόρφωση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων
       (συνεργατικές σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών)
      αναμόρφωση μαθησιακής διαδικασίας
      (όχι στον ανταγωνισμό,ομαδοσυνεργατική διδασκαλία)
      διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων
      (αντιμετώπιση πειραγμάτων,διαχείριση θυμού,επίλυση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
διαπραγμάτευση  (συνάντηση εμπλεκομένων
για λύση προβλήματος)
διαιτησία  (λύση με βοήθεια τρίτου στο ρόλο του
διαιτητή)
λήψη απόφασης με συναίνεση  (όλοι οι
εμπλεκόμενοι με σχέδιο δράσης για λύση)

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Στρατηγική αποκατάστασης σχέσεων που έχουν ζημιωθεί
λόγω εκφοβισμού
Τίθενται τέσσερα ερωτήματα:
1.τι συνέβη
2.ποιός ζημιώθηκε από τη συμπεριφορά
3.τι πρέπει να γίνει για αποκατάσταση πραγμάτων
4.πως επιτυγχάνουμε διαφορετική συμπεριφορά των
       μαθητών στο μέλλον
Οφέλη: εμπιστοσύνη και θετικές  σχέσεις ενηλίκων-μαθητών,
μεγιστοποίηση συμμετοχής μαθητών στις αποφάσεις,

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Πολύ σημαντική η αξιολόγηση των στρατηγικών
παρέμβασης.
Μορφές:
αρχική αξιολόγηση(καταγραφή συγκρούεων στην
αρχή )
συνεχής αξιολόγηση(παρακολούθηση συμπεριφορών
κατά την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασηςγια
πιθανή αλλαγή στάσεων)
τελική αξιολόγηση(καταγραφή συγκρούεων στο τέλος της

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο